Borderline co to jest i czym się objawia ten typ osobowości? Dowiedz się, czy jesteś osobą z zaburzeniem borderline

Zaburzenia osobowości stają się coraz bardziej powszechne i alarmujące wśród dzisiejszego społeczeństwa. Szacuje się, że od 9% do 14% światowej populacji cierpi lub będzie cierpieć na taką patologię, w ciągu swojego życia. Jednym z najczęstszych tego typu zaburzeń jest borderline (BPD – po angielsku borderline personality disorder), które charakteryzuje się nieuzasadnioną impulsywnością, postrzeganiem świata w negatywnym świetle i niestabilnością nastroju. Ale jeśli chodzi o borderline co to dokładnie jest? Chcesz wiedzieć, czy masz osobowość borderline? Wszystkie kluczowe informacje znajdziesz poniżej.

Na czym polega zaburzenie osobowości borderline? Skrót najważniejszych informacji

Czym jest borderline? Jest to zjawisko charakteryzujące się:

 • brakiem stabilności emocjonalnej,
 • zrachowaniami autodestrukcyjnymi
 • niejasnym obrazem własnego „ja”,
 • niestabilnymi relacjami,
 • wahaniami nastroju,
 • pojawieniem się strachu przed odrzuceniem,
 • chronicznym poczuciem pustki,
 • oraz rozwojem nieuzasadnionych impulsywnych i gniewnych zachowań.

Borderline najczęściej rozwija się we wczesnych latach życia osoby dotkniętej przypadłością. Osoby tego doświadczające są niespójne i wrażliwe, dlatego też, jeśli w życiu pojawia się jakiś stresor, ich koncepcja własnego „ja” łatwo ulega załamaniu, co generuje intensywne zmiany w ich emocjach i głębokie poczucie pustki. Inną ważną konsekwencją tego stanu jest pojawienie się myśli typu: wszystko albo nic, tak lub nie, coś jest czarne lub białe.

Są to osoby, które cierpią z powodu pewnego rodzaju chaosu emocjonalnego, przez co mają trudności z koncentracją, często zmieniają swoje cele i aspiracje, wdają się w zagmatwane i niestabilne relacje osobiste, oraz są niekonsekwentne w swojej pracy.

Osoba cierpiąca na tak zwany borderline czuje się opuszczona, niezrozumiana i że czegoś mu/ jej brakuje – zazwyczaj nie rozumieją tego, co się z nimi dzieje, ani uczuć, których doświadczają. Charakterystyczne są także, epizody przemocy, czy uzależnienie od cięższych używek. Należy zauważyć, że ponad 50% osób wykazuje zachowania autodestrukcyjne, a wskaźnik samobójstw wynosi aż od 9% do 11% wśród dorosłych. Pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline, mogą poprawić swój stan dzięki leczeniu psychoterapeutycznemu i farmakologicznemu.

Czy wciąż brzmi to wszystko niezrozumiale i chciałbyś/ chciałabyś dowiedzieć się więcej, na temat tego co to borderline i czym się charakteryzuje? Zapraszamy do dalszej lektury.

Jakie zachowania wykazują osoby z osobowością borderline?

 1. Niezrozumiałe reakcje emocjonalne – mają tendencję do bycia impulsywnymi, porywczymi i nieprzewidywalnymi.
 2. Inną uderzającą cechą jest zmienność nastroju. wspomniana reakcja często jest nagła i nieprzewidywalna, pomimopomimo że wcześniej w ciągu dnu dana osoba zachowywała się „normalnie”. Dzieje się to dosłownie z minuty na minutę.
 3. Zaburzenie borderline wpływa na obraz samego siebie. Innymi słowy, jest to tendencja do negatywnego i niewłaściwego oceniania siebie, z powodu niepewności i wahań nastroju, co następnie prowadzi do głębokiego uczucia pustki.
 4. Cierpią również z powodu niepokoju i niemal urojeniowych lęków przed separacją lub porzuceniem. Ich zachowania mają tendencję do bycia niezwykle zależnymi, do tego stopnia, że często podejmują nieuzasadnione i ciężkie wysiłki, aby uniknąć możliwej separacji w związku, czy znajomości. Nie tolerują poczucia samotności.
 5. Zwykle są zdezorientowani co do swoich priorytetów i celów – a nawet mają wątpliwości co do swojej orientacji seksualnej.
 6. Zwykle takie osoby przesadzają z pewnymi zachowaniami, wśród których można wymienić: objadanie się, czy marnowanie pieniędzy.
 7. Mają tendencję do skrajnych myśli (Tak – Nie) – akceptowane jest wszystko lub nic. Taki sposób myślenia prowadzi do nieustannie intensywnych i szybko zmieniających się emocji z jednej skrajności w drugą, bez opierania się na zdrowym rozsądku. Naturalną konsekwencją jest to, że inni postrzegają te zmiany jako irracjonalne i przypadkowe.
 8. U osób z osobowością borderline występują również takie problemy jak: ataki paniki, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i inne.Można to podsumować w ten sposób, że występuje to pewnego rodzaju paradoks, ponieważ z jednej strony osoba potrzebuje uwagi, miłości i przyjaźni, ale z drugiej strony zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i manipulacyjny, co powoduje unikanie i odrzucenie przez bliskie osoby.

 Co powoduje zaburzenie borderline?

Obecnie uważa się, że jest ono wynikiem połączenia biologicznych predyspozycji do wysokiej reaktywności emocjonalnej, oraz środowiska danej osoby.  Przez środowisko rozumiemy sytuacje, w której opiekunowie rzutują własne emocje i motywacje na dziecko, zamiast rozpoznawać i akceptować jego emocje, a negatywne przejawy emocji nie są tolerowane.

W prostszych słowach chodzi o trywializowanie uczuć dziecka (na przykład mówiąc „Jesteś niedobry, ale nie chcesz się do tego przyznać”), co daje dziecku do rozumienia, że dany błąd jest spowodowany jego cechami osobowości, które są określane jako negatywne. Bez odpowiedniego zrozumienia swojego błędu, dziecko nie nauczy się odpowiednio reagować, co utrudnia rozwój tożsamości.

Jest to również często związane z poważniejszą traumą z dzieciństwa; czynniki ryzyka rozwoju zaburzenia obejmują zaniedbywanie, bycie świadkiem przemocy domowej, przestępczość rodziców i nadużywanie używek, a w szczególności wykorzystywanie seksualne.